MKE 1. Nemzeti Konferencia
 
 
2019. szeptember 19., csütörtök
 
 
Előadás bejelentés
nk1_logo

Az MKE 1. Nemzeti Konferencia tudományos rendezvény. A tudományos szervező bizottság a szekciókat nem a hagyományos értelemben vett kémiai szakterületek figyelembe vételével, hanem olyan módon hozta létre, hogy már maguk a szekciócímek is hangsúlyozzák – a szélesebb értelemben vett közvélemény számára is – a kémia vívmányainak jelentőségét mindennapi életünkben. Így szívesen fogadunk előadásokat a kémia valamennyi területéről, és örömmel vesszük olyan multidiszciplináris kutatási eredmények bemutatását is, amelyek különböző kémikus (vagy nem csak kémikus) szakemberek együttműködése révén vezettek elméleti vagy gyakorlati problémák sikeres megoldásához. Egy résztvevő részéről legfeljebb két, tudományos eredményeket bemutató előadás bejelentésére van lehetőség, amelyek közül legfeljebb az egyik lehet (diszkusszióval együtt 20 perc időtartamú) orális.

A konferencia hivatalos, preferált nyelve a magyar, de elfogadunk angol nyelvű kivonatokat és a szóbeli előadások megtarthatók angol nyelven is.

Sokak kérésére az előadás bejelentésének határidejét meghosszabbítottuk: az előadások feltöltésének végső határideje: február 20.


A poszterek mérete: 90x120 cm.

A konferenciára jelentkezés és az előadások bejelentése online módon történik.


Online regisztráció


Az előadások nem publikált és eddig elő nem adott eredményeket tartalmazhatnak. Az előadások bejelentésénél kérjük az előnyben részesített előadási forma (szóbeli vagy poszter) megjelölését és egyidejűleg annak A4-es méretű, doc vagy rtf fájlformátumú összefoglalójának feltöltését.

A konferencián kisszámú plenáris meghívott előadás lesz, a többi előadás szekcióüléseken hangzik el, illetve poszter szekcióban kerül bemutatásra. Kérjük, hogy a tervezett előadás/poszter címét csak egy személy, a várható előadó jelentse be, ill. a várható előadó töltse fel az összefoglalót az online rendszerbe. A beérkezett anyagok figyelembe vételével alakítják ki a szervezők a végleges szakmai programot és döntenek a szóbeli előadásokról.
Az előadások és poszterek elfogadását a konferencia szervezőbizottsága igazolja vissza. A szervezőbizottság fenntartja magának a jogot, hogy az egy munkahelyről bejelentett, azonos tárgykörű előadások összevonását, illetve az előadási forma megváltoztatását kérje a szerzőktől. Akinek a bejelentett előadását a munkahely illetékes vezetőjével engedélyeztetnie kell, az ehhez szükséges formanyomtatványt letöltheti a honlapról.

Kiadvány

A szóbeli előadások és poszterek anyagából összefoglaló kötet készül. A kiadványt a regisztráláskor vehetik át a résztvevők.